Klubnyheder

Cricket: Medlems-/Opstillingsmøde

13. januar 2023, 09.01

Til samtlige SENIORCRICKETMEDLEMMER

MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE

Fredag den 3. februar 2023 kl. 18:00 i Taktiklokalet


DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om økonomi og budget
4. Valg af formand (for 2 år)
5. Valg af kasserer (ikke på valg i år)
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse (mindst to medlemmer)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt


Med venlig hilsen

AKADEMISK BOLDKLUB


Mikkel Hartmann Grøn
Formand for cricketafdelingen


NB:

• Alle fuldt betalende seniormedlemmer, der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æres- og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.

• Kun aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er valgbare.

• Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet (senest lørdag den 23. januar)


Vedhæftet er printbar version