Værdier og politikker

Ambitioner – Personlig udvikling – Respekt – Fællesskab – Glæde

Vi har ambitioner. Vi har vilje. Vi har nogle rigtig dygtige hold i klubben, der spiller for at vinde og være med i toppen af de respektive rækker. Rundt omkring i alle afdelingerne har vi hold og spillere, der spiller på divisionsniveau, og det ligger der selvfølgeligt et stenhårdt arbejde bag. Både trænere og spillere er med til at sikre, at vi ligger hvor vi gør i dag, og det kan vi kun være stolte af. Men det kan blive endnu bedre. Vi har endnu ambitioner om at de bedste hold i de forskellige afdelinger, skal komme længere op i rækkerne. Og dette skal ske ved at fortsætte udviklingen af spillere og hold.


I AB har vi igennem rigtig mange år været kendt for, at have en solid og ambitiøs talentudvikling, hvor der bliver satset på de unge. Vi har i fodboldafdelingen vores særlige talenthold på U17 og U19, men også I håndbold-, tennis- og cricketafdelingen bliver der arbejdet hårdt for, at udvikle vores spillere både individuelt og i samspil på holdene. Udviklingen foregår dog ikke kun for de bedste spillere. I AB bestræber vi os nemlig også på, at der skal være plads til alle. Hvad enten niveauet er til at spille division eller hygge-bold, så skal der i AB være plads til dette, og vi har derfor også både hold til de, der spiller for at vinde, og de, der blot spiller for at være en del af et fantastisk fællesskab og have det sjovt med kammerater.


Når man spiller i en klub, der både bestræber sig på at tilgodese eliten og bredden, så er det vigtigt, at der samtidigt både for klubbens side og på holdene, er en respekt for, at der netop skal være plads til alle. Derfor er respekt en stor mærkesag for os, da det i alle sammenhænge, når det gælder sport, er vigtigt at have respekt for hinanden. Hvad enten det er en modstander, en træner, en dommer eller en frivillig.


At være medlem eller frivillig i en klub som AB er utrolig givende. Det giver et kæmpe netværk for hver en mand, og dette fællesskab på kryds og tværs af hold, årgange og endda afdelinger gør, at man aldrig er alene på AB. Vi står sammen alle mand og arbejder for, at klubben bevæger sig i den rigtige retning og at projekter kan lykkes. Hvis ikke vi havde så mange fantastiske forældre, spillere, trænere og andre frivillige i klubben, så havde vi ikke haft muligheden for at arrangere stævner, tage på træningsturer eller andet. Så et fællesskab er fuldstændig essentielt i forhold til at få en klub til at fungere optimalt.


Den sidste af ABs værdier er glæde. Det skal være sjovt at komme på AB, hvad enten det er til træning eller kamp, og det gælder for alle, både spillere, trænere, frivillige og dommere. Vi ønsker derfor en tone og en omgangsmåde på ABs anlæg og blandt ABs medlemmer, der viser respekt for andre og hinandens arbejde, indbyder til god stemning og er med til at bidrage til, at det er sjovt dyrke sport i AB.

Social ansvarlig klub med plads til alle

I AB vil vi gerne tage et socialt ansvar, og derfor vil vi gerne skabe bedre rammer for nogle af de, det kunne være relevant for. Ude i de forskellige afdelinger, er der derfor lavet forskellige tiltag, der støtter og giver muligheden for nogle af de, der kan være udfordrede på den ene eller den anden måde.

I håndboldafdelingen har vi bl.a. AB special, som er et tiltag hvor udviklingshæmmede voksne og unge kan spille håndbold og derved øge livskvaliteten. I cricketafdelingen er der flere gange lavet integrationsprojekter, hvor afdelingen har været ude i nogle af Gladsaxe Kommunes mere udsatte områder, og har gjort en indsats for særligt de unge mennesker.

På fodboldsiden tilbydes fodbold for ældre, hvor der særligt findes Tjønserne, der udgør i alt 127 spillere i en alder 60+. Her kan ældre få lov til at spille sammen og bibeholde et fællesskab og glæden ved sporten på et niveau, der passer. Tennisafdelingen har samtidigt den gruppe i Danmark med flest danmarksmestre over 80 år, og der er her plads til, at man stadigvæk kan være aktiv og ambitiøs, selvom man ikke længere er 20 år gammel.


Vi synes altså, at vi gør rigtig meget i afdelingerne for, at der skal være plads til alle og at vi tager et socialt ansvar. Vi arbejder dog hele tiden løbende på nye projekter og tiltag, som vi i klubben og afdelingerne kan tage i brug, for at tage endnu mere socialt ansvar.