Værdier og politikker

I AB har vi nedskrevet en række værdier, der repræsenterer os som klub, og som vores medlemmer skal efterleve. Værdierne går på tværs af hold, årgange og afdelinger, og skaber således grundlaget for AB.

Ambitioner

  I AB arbejder vi målrettet mod hele tiden at forbedre os.

  Ambitioner er drivkraften for både vores frivillige og medlemmer.

  I AB er vi ambitiøse og seriøse på egne og klubbens vegne.

  Personlig udvikling

  AB understøtter medlemmers ønske om personlig udvikling gennem en tro på det enkelte medlem.

  I AB faciliterer vi udvikling af det hele menneske.

  I AB tager vi ansvar for egen udvikling.

  Respekt

  I AB har vi fokus på god opførsel, empati og tillid.

  I AB fremhæver vi det gode eksempel og handler på områder, som kan forbedres.

  I AB respekterer vi hinanden uanset rolle og tilhørsforhold.

  Fællesskab

  I AB er vi åbne for alle.

  I AB søger vi fællesskab via godt kammeratskab, sociale netværk og stærkt sammenhold.

  Vi er alle AB’ere uanset afdeling.

  Glæde

  I AB er vi glade for vores klub.

  I AB har vi fokus på stærke relationer og godt kammeratskab.

  I AB præger glæde de sportslige aktiviteter.

  Social ansvarlig klub med plads til alle

  I AB vil vi gerne tage et socialt ansvar, og derfor vil vi gerne skabe bedre rammer for nogle af de, det kunne være relevant for. Ude i de forskellige afdelinger, er der derfor lavet forskellige tiltag, der støtter og giver muligheden for nogle af de, der kan være udfordrede på den ene eller den anden måde.

  I håndboldafdelingen har vi bl.a. AB special, som er et tiltag hvor udviklingshæmmede voksne og unge kan spille håndbold og derved øge livskvaliteten. I cricketafdelingen er der flere gange lavet integrationsprojekter, hvor afdelingen har været ude i nogle af Gladsaxe Kommunes mere udsatte områder, og har gjort en indsats for særligt de unge mennesker.

  På fodboldsiden tilbydes fodbold for ældre, hvor der særligt findes Tjønserne, der udgør i alt 127 spillere i en alder 60+. Her kan ældre få lov til at spille sammen og bibeholde et fællesskab og glæden ved sporten på et niveau, der passer. Tennisafdelingen har samtidigt den gruppe i Danmark med flest danmarksmestre over 80 år, og der er her plads til, at man stadigvæk kan være aktiv og ambitiøs, selvom man ikke længere er 20 år gammel.


  Vi synes altså, at vi gør rigtig meget i afdelingerne for, at der skal være plads til alle og at vi tager et socialt ansvar. Vi arbejder dog hele tiden løbende på nye projekter og tiltag, som vi i klubben og afdelingerne kan tage i brug, for at tage endnu mere socialt ansvar.