Velkomstfolder

Velkommen til AB Håndbold

Vi er glade for, at du vil trække vores grønne og hvide trøje over hovedet, og vi glæder os til at vise dig hvorfor AB er mere end en klub.

Læs vores velkomst folder her eller hent den som pdf her.

Intro
AB Håndbold byder hermed velkommen til håndbold i AB, og byder hermed spillere og forældre velkommen til håndboldsæsonen 2024/2025.
Du kan gratis prøve om håndbold er noget for dig, inden du skal indmeldes i klubben. Du kan træne gratis med tre gange, herefter skal du indmeldes og betale kontingent. Aftal de gratis prøvetræninger direkte med trænerne – du finder kontaktdetaljer på hjemmesiden under holdoversigten. Du behøver ikke at købe specielt håndboldtøj el. lign., det eneste du skal bruge er et par sportssko der er beregnet til indendørs brug.

Træning
Træningen starter altid til den anmeldte tid, hjælp derfor gerne dit barn til at forstå dette. Mød
klar i træningstøj til start, dvs. toiletbesøg, smykker, drikkedunk, m.m. er klaret inden.
Det er spillernes opgave at rydde op og sørge for at banen er klar til næste hold starter.
Husk også at til- og afmelde træning og andre aktiviteter på Holdsport.

Træner
Håndbold bestyrelsen tilknytter så vidt muligt trænere til alle klubbens hold. Det er udelukkende frivillige, og det er den enkelte træner, der fastlægger træning og indhold, samt turneringer og stævner. Træning, kampe osv. vil derfor helt naturligt være forskellige fra hold
til hold.
Træneren kan vælge at involvere og pålægge forældre opgaver afhængig af de enkelte behov, samt antal spillere mm. Det er også træneren, som står for den daglige kommunikation til holdet.

Kampe
Som udgangspunkt spiller de enkelte hold turneringer i Dansk Håndbold Øst regi, men den enkelte træner kan vælge at tilmelde holdene andre turneringer eller stævner. Det afhænger af holdets sammensætning, antal spillere m.m. Der vil altid være brug for forældre til kampe både til kørsel, holdleder, dommerbord m.m.

Holdsport

AB anvender Holdsport og det forventes, at forældre anvender denne og løbende tjekker information samt til- og afmelder til aktiviteter. Der er mange frivillige som bruger tid på dit barn, så hjælp dem til den bedste planlægning i god tid.
Hvis dit barn selv bruger Holdsport, så hjælp dem med planlægningen, så de også kender familiens kalender.
Vi anbefaler at alle forældre har app'en installeret, da information både sendes som e-mail, men også chatbeskeder gennem app’en.

Frivillige og forældrehjælp
Ingen håndbold og ingen AB uden frivillige. Dit barn og dets hold har derfor også brug for din hjælp. De enkelte trænere kan derfor løbende anmode om hjælp til både træning, kampe, sociale aktiviteter m.m. Afhængigt af antal spillere, alder, m.m. vil dette variere fra hold til hold, men generelt forventes det, at alle støtter op. Gentagne mangel på opbakning kan medføre karantæne eller udelukkelse af spilleren. Træneren er der for at bruge tid på håndbold - ikke alt det andet.
Særligt omkring kampe er der ofte behov for hjælp til dommerbord, klargøring af baner m.m. Hvis du alligevel er i hallen, så spørg gerne om der er behov for hjælp.
Skulle du have lyst til at lære mere omkring at være dommer eller træner, tilbyder klubben gratis undervisning heri. Kontakt det enkelte holds træner, som kan anvise for mere information herom.

Julecup
AB afholder hvert år AB Julecup i december måned mellem jul og nytår (typisk omkring 27-30. december over 3 dage). Det er en forudsætning for at vi kan afholde Julecup, at alle forældre bidrager med assistance hertil - både i forberedelsen og under de 3 dage. Har forældre ikke mulighed for at hjælpe, bedes dette meddelt til holdets træner senest i august måned, så AB Julecup-udvalget kan påsætte de pågældende forældre til andre opgaver op til afholdelsen.

Tilskuer både i AB Hallen og andre haller
Dansk Håndboldforbund har udgivet 10 forældreråd, som vi anbefaler, at både forældre og spillere kender. Støt altid hold, spiller og dommer positivt. Negative tilråb både til modstander og dommer kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra hallen. Respektér altid sådanne afgørelser af hensyn til den gode tone, samt dit barn.
Husk, at du som forælder til en spiller i AB repræsenterer klubben. Vi forventer, at vores forældre og spillere repræsenterer klubben på en sportslig måde, og at vi sætter den gode oplevelse for vores spillere i højsædet.
Røde kort koster klubben penge – både til forældre, spillere og trænere. Vi sender regningen videre til den, der har fået det røde kort, hvis det er for usportslig optræden.

De 10 forældreråd - udarbejdet af Dansk Håndboldforbund
1. Håndbold skal være sjovt for alle – både på og uden for banen.
2. Mød gerne op til træning og kamp – hvis dit barn ønsker det.
3. Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen – ikke kun DIT eget.
4. Bak op om arbejdet i foreningen – det bliver værdsat, også af dit barn.
5. Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene – kritisér ikke hendes/hans afgørelser.
6. Håndbold er en holdsport – holdkammeraterne er ikke ligeglade om dit barn kommer eller bliver væk.
7. Respektér trænerens beslutninger – vær positiv og støttende.
8. Giv opmuntringer i medgang og modgang – giv ikke kritik.
9. Spørg om kampen var god og sjov – ikke kun om resultatet og antallet af scoringer.
10. Det er dit barn, der spiller håndbold – ikke dig.

Kontingent
Kontingentet opkræves via Holdsport. Du vil modtage en mail med et betalingslink. Beløbets størrelse afhænger af, hvilken årgang du spiller på. Ved manglende kontingentindbetaling, vil dit barn være udelukket fra at spille turneringskampe og fra deltagelse i stævner.
Kontingent dækker faste omkostninger som brug af faciliteter, deltagelse i turneringer og administration. Kontingentet er derfor ikke nødvendigvis afhængigt af antal træninger m.m. som fastsættes af træneren. Der er derfor heller ikke mulighed for kompensation ved aflyste
træninger, kampe, stævner eller lignende. Der kan forekomme egenbetaling for deltagelse i stævner eller arrangementer. Dette vil altid være oplyst på forhånd inden tilmelding.
Ved skader over en længere periode (minimum 3 måneder) kan kontingent sættes i bero ved at kontakte holdets træner, der giver besked til kontoret herom.

Sponsorer

I alle klubber er der altid brug for flere sponsorer og dette gælder selvfølgelig også for os. Det kan være svært at finde sponsorer. Hvis du selv har lyst til at blive sponsor eller kender nogen, der gerne vil hjælpe os, så henvend jer til træneren, der nok skal tage dialogen videre.

Alkohol og rygepolitik
Alkohol, rygning og sport er en rigtig dårlig kombination. I AB har vi en alkohol - og rygepolitik for ungdomsafdelingen, der er helt entydig: Ingen indtagelse af alkohol eller rygning i forbindelse med træning, kamp og stævner. Desuden er hele AB anlægget røgfrit, hvilket også gælder forældrene.

Samværspolitik
Når man spiller håndbold i AB, så skal ingen være i tvivl om at alle gør deres bedste for at skabe et trygt og inkluderende miljø. Alle trænere engagerer sig i opgaven med at skabe gode sjove træninger, hvor håndbolden, glæde og fællesskab er det vigtigste. Alle trænere er bevidste om, og opmærksomme på, den enkeltes grænser, og at ingen børn eller unge udsættes for grænseoverskridende eller krænkende adfærd - hverken fra medspillere eller andre trænere.
I AB er der ikke regler for hvilke køn der træner hvilke hold, eller hvem der må være på tur med hvilke hold.
Der indhentes årligt lovpligtige børneattester for alle trænere og ledere fra Det Centrale Kriminalregister. Derudover henvises til ABs politik for seksuelle krænkelser.


Senest opdateret 23. april 2024.