Kontingentsatser
Kontingentsatser i AB

Vi er glade for du vælger at melde dig ind i AB.

Har du spørgsmål kan du altid sende en mail til: [email protected] eller du kan henvende dig personligt på vores kontor på Skovdiget 1, 2880 Bagsværd - på første sal.

Indmeldelse i AB er bindende indtil skriftlig udmeldelse er foretaget. Udmeldelse forudsætter, at du har betalt dit kontingent til tiden og du ikke er i restance.


Kontingent i AB betales altid forud og opkræves to gange om året i februar og august.


De nedenfor oplyste kontingenter er de gældende kontingenter i AB pr. 01.07.2021


For tennis opkræves det således:

Grundkontingent opkræves 1. februar og 1. august

Tennistræning (ungdom) opkræves 1. april, 1. august og 1. december


Tennis ungsenior (19-21 år), som modtager tennistræning, vil også få denne opkrævet separat.


Spiller man på et elitehold i fodbold, så opkræves der et akademitillæg pr. halvår. Tillægget (halvårligt) vil være følgende:

- U10/1 - U12/1: kr. 1.000,-

- U13/1 - 14/1: kr. 3.000,-

- U15/1: kr. 3.500,-

- U17/1 - U19/1: kr. 4.000,-


I tilfælde af uforudsete forhold, som forhindrer adgang til anlægget, herunder banerne eller hallen, refunderes banelejen ikke så længe forholdet er til stede. Dette dækker blandt andet over epidemier, bygningsskader, jordskælv, oversvømmelse, flodbølge mm.


Ved indmeldelse skal man tilmelde sig PBS. Ved manglende PBS-tilmelding vil man blive opkrævet et administrationsgebyr på 100 kr. pr. kontingentopkrævning.

Seniorer cricket 1.800 kr. Seniorer tennis 2.000 kr.
Ungdom cricket 900 kr. Tennis – sommer 1.200 kr.
Ung-seniorer cricket (19-21 år) 1.200 kr. Tennis – vinter 1.100 kr.
Tapeball Cricket 1.200 kr.    
Seniorer fodbold 2.240 kr. Ungdom tennis (Grundkontingent) 1.100 kr.
Pigefodbold (U7-U11 1.970 kr.  Ungsenior tennis 2.000 kr.
(18-21 år)
Ungdom fodbold U5-U7 1.540 kr. Træning ungd. 1.800 kr.
1 x uge
Ungdom fodbold U8-U10 1.940 kr. Træning ungd. 2.490 kr.
2 x uge
Ungdom fodbold U11-U19 2.540 kr. Træning ungd. 3.180 kr.
3 x uge
Seniorer håndbold 2.100 kr. Træning ungd. 3.900 kr.
4 x uge
Ungdom håndbold 5–8 år 1.100 kr. Hverdagsmedlemskab 600 kr. (indendørs)
Krudtuglerne 2 - 5 år 750 kr. Passive 400 kr.
Ungdom håndbold 9–14 år 1.900 kr. Skabe 250 kr.
Ungdom håndbold 15–18 år 2.200 kr. Manglende PBS-tilmelding 100 kr.
Håndbold Specials 600 kr. Indmeldelsesgebyr 250 kr.
Ab%20boldklub18_lowres-57