F - Ledelse: Akademihold

Der opkræves to gange årligt et ”Akademitillæg” for at spille på et talent- eller elitehold1 i AB. De to opkrævninger dækker over henholdsvis foråret & efteråret. Baggrunden for dette tillæg skal findes i nedenstående forhold.

Som akademispiller hører man under klubbens elitehold, hvor der er større krav til trænerens uddannelse, og dermed også niveauet til træning. Dette kan ikke undgå at smitte af på spillernes niveau, og intensiteten af træningen generelt. Der afvikles også spillersamtaler, hvor træner og spiller i fællesskab ser på kompetenceudvikling, og hvordan det bedst kan finde sted, så der kommer en positiv udvikling, og spilleren tager de rigtige skridt for at dygtiggøre sig bedst muligt.


AB har udviklet et spillerudviklingsprogram, så den enkelte spiller kan udvikle sig på de rette parametre, og dygtiggøre sig både på og uden for banen. Som førsteholdsspiller er man en del af AB’s akademihold, som konkurrerer med andre licensklubber i nogle af landets øverste rækker. Dvs. at man som spiller bliver matchet på et højt niveau, som er med til at udvikle ens forskellige kompetencer i en positiv retning.


Antallet af licensklubber er steget med 56 % over de sidste ni sæsoner mens det samlede budget for driften af DBU’s licenssystem i samme periode blot er steget med 0,15 %. Der er altså ikke blevet bundet flere støttekroner efter en ungdomslicens over det sidste tiår hvilket har betydet, at vi selv har skulle finde endnu flere midler til at drive vores ungdomslicens da kravene til driften af en ungdomslicens er vokset betydeligt.


Generel benchmarking i forhold til de øvrige licensklubber i forhold til kontingent, elitetillæg og øvrige spillerudgifter. Her ligger AB et stykke under de fleste andre licensklubber i forhold til kontingent mv. mens vi opretholder stort set de samme tilbud til spillerne på talent-/Elitehold.


Tildelingen af licensen beror ikke alene på, at vi som klub kan honorere formelle krav; men også skabe en økonomisk bæredygtig drift af hold, der deltager i landsdækkende turneringer med væsentlige udgifter til uddannede kompetente trænere (A-licens), specialtræning, scouting, sundhedssektor, beklædning, skabsordning, vaskeservice og transport. Klubben opererer med et budget til driften af vores ungdomseliteafdeling på ca. 2 mio. kr. Vi anser det nye elitetillæg for en nødvendighed for at bibeholde vore licens fremover og med glæde fortsat kunne tilbyde vores unge spillere at konkurrere mod spillere fra landets bedste klubber. Det nye elitetillæg vil udligne den forskel i egenbetalingen, der hidtil har været mellem AB og andre klubber på samme niveau. AB’s fodboldbestyrelse ønsker med denne orientering derfor at informere om, at der pr. 1. september to gange årligt (pr. 1. april og 1. september) vil blive opkrævet et samlet elitetillæg for at spille på et elitehold i AB.


Tillægget (halvårligt) vil være følgende:

- U10/1 - U12/1: kr. 1.000,-

- U13/1 - 14/1: kr. 3.000,-

- U15/1: kr. 3.500,-

- U17/1 - U19/1: kr. 4.000,-


Tillægget går ubeskåret til driften af klubbens eliteungdomshold.


Praktisk vil det komme til at foregå på den måde, at - alle spillere, som er udtaget til en eliteholdstrup, vil modtage en opkrævning af elitetillægget senest 1. september (1. april). - det ene og alene er de pågældende eliteholdstrænere, der hvert halvår udtager spillertruppen. - når man har betalt, så er man en del af eliteholdstruppen minimum den halvsæson, man betaler tillægget for. Det vil sikre en mindre gennemstrømning af spillere, og det vil sikre bedre kontinuitet og udviklingsresultater for den enkelte spiller og holdet som helhed, vurderer vi.

Akademiledelse

Profile Image
Head of Academy & Coaching
Simon Andresen
Ungdomsudviklingsleder (U13-U19)
Mikkel Bjerregaard Årosin
22 11 46 83
Uddannelseskoordinator
Thomas Køster Madsen

Tilføj overskrift

Jeg er brødtekst. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Det er nemt.

Info
Anden sportsgren