Klubnyheder

AB vedtager flagpolitik

6. april 2022, 15.52

AB's hovedbestyrelse har vedtaget en flagpolitik, som udpensler hvornår der flages på anlægget.

I Danmark bruges nationalsymbolet Dannebrog på lige fod af befolkningen og det officielle Danmark.

Der findes ingen flaglov i Danmark. Brugen af Dannebrog bygger på en række cirkulærer og hævdvunden praksis. Der findes ingen lovgivning om privates brug af Dannebrog, men der findes en række retningslinjer, det er velanset at følge.

Det officielle Danmarks brug af Dannebrog fremgår af bekendtgørelser fra Justitsministeriet samt flagregulativer fra regioner og kommuner. Dertil kommer foreningers egne politik af flagdage.


AB FLAGPOLITIK
Generelt:
- Flagstangen (ved fodbold bane 1 og parkeringsområde) anvendes til AB flaget de dage, hvor Dannebrog IKKE anvendes.
- Ved flagning med Dannebrog skal baggrund altid fremgå på AB's hjemmeside.

1) AB’s jubilæumsdag – 26. februar 1889
- Dagen markeres med flagning.

2) Runde fødselsdage fra 90 år og opefter
- AB’s administration udarbejder en årlig oversigt med AB medlemmers ”runde fødselsdage” som fremsendes til afdelingsformændene.
- Afdelingsformændene kan anmode AB’s forretningsfører om markering med Dannebrog og fremsender input til orientering om flagning.
- Efter aftale med afdelingsformændene sikre AB’s forretningsfører flagning samt orientering på AB’s hjemmeside.

3) Ved dødsfald
- Ved et AB medlems dødsfald og såfremt AB’s forretningsfører bliver anmodet herom, flages ved bisættelse eller begravelse med halvt mellem kl 10.00 og 14.00.
- Orientering om flagning skal fremgå på AB's hjemmeside.

4) Ved sportslige AB mærkedage kan der flages med Dannebrog som eksempel AB stævner, sæson start/afslutning, Lundberg dag m.m.
- Afdelingsformændene kan med 5 dages varsel anmode AB’s forretningsfører om flagning med Dannebrog.

5) Ved internationale sportslige stævner, hvor de deltagende landes flag ønskes markeret.
- Afdelingsformændene kan med 15 dages varsel anmode AB’s forretningsfører om flagning med Dannebrog.
- Andre landes flag kan ikke blive hejst på flagstangen.
- Markeringer med deltagende lande kan foregå på anden måde, som f.eks på hegn omkransende stævnet.
- AB’s administration indhenter nødvendige tilladelse for flagning.

6) AB Sportscafe
- Eventuel flagning skal foregå indendørs.

7) Officielle flagdage
- Foreninger har ikke pligt til at flage på officielle flagdage.

AB’s Hovedbestyrelse