Kontingentsatser

Vi er glade for du vælger at melde dig ind i AB.

Har du spørgsmål kan du altid sende en mail til: [email protected] eller du kan henvende dig personligt på vores kontor på Skovdiget 1, 2880 Bagsværd - på første sal.

Indmeldelse i AB er bindende indtil skriftlig udmeldelse er foretaget. Udmeldelse forudsætter, at du har betalt dit kontingent til tiden og du ikke er i restance.


Kontingent i AB betales altid forud og opkræves to gange om året i februar og august.


Se mere om automatisk betaling her:
https://www.holdsport.dk/da/sp...

De nedenfor oplyste kontingenter er de gældende kontingenter i AB pr. 01.07.2022


For tennis opkræves det således:

Helårskontingentet opkræves 1. maj.

Indendørskontingent opkræves 1. september.

Udendørskontingent opkræves 1. maj.

Tennistræning (ungdom) opkræves 1. februar, 1. juni og 1. november


Tennis ung-senior (19-21 år), som modtager tennistræning, vil også få denne opkrævet separat.


Spiller man på et elitehold i fodbold, så opkræves der et akademitillæg pr. halvår. Tillægget (halvårligt) vil være følgende:

U10/1 - U12/1: kr. 1.000,-

U13/1 - 14/1: kr. 3.000,-

U15/1 - U17 Future: kr. 3.500,-

U17/1 - U19/1: kr. 4.000,-


I tilfælde af uforudsete forhold, som forhindrer adgang til anlægget, herunder banerne eller hallen, refunderes banelejen ikke så længe forholdet er til stede. Dette dækker blandt andet over epidemier, bygningsskader, jordskælv, oversvømmelse, flodbølge mm.

Nedenstående er priser gældende for et helt års kontingent. 


Cricket
Tennis
Seniorer cricket2.000 kr.Seniorer tennis2.000 kr.
Ungdom cricket900 kr.Tennis – sommer1.200 kr.
Ung-seniorer cricket (19-21 år)1.200 kr.Tennis – vinter1.100 kr.
Tapeball Cricket1.200 kr.  
Fodbold
Tennis
Seniorer fodbold2.240 kr.Junior tennis (grundkontingent)1.100 kr.
Pigefodbold (U7-U11)1.970 kr. Ungsenior tennis (18-25 år)1.100 kr.
Ungdom fodbold U4-U81.540 kr.Træning 1,5 timer om ugen2.100 kr.
Ungdom fodbold U8-U101.940 kr.Træning 3 timer om ugen2.850 kr.
Ungdom fodbold U11-U192.540 kr.Træning 4,5 timer om ugen3.450 kr.
HåndboldTræning 6 timer om ugen4.050 kr.
Seniorer håndbold2.100 kr.Familietennis 20 gange750 kr.
Ungdom håndbold 5-8 år1.100 kr.Passive400 kr.
Ungdom håndbold 9–14 år1.900 kr.
Ungdom håndbold 15–18 år2.200 kr.Indmeldelsesgebyr250 kr.
Håndbold Specials600 kr.Skabe250 kr.